Buku Panduan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Buku Panduan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Judul :
Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Penyusun :
Rizky Satria (Komunitas Guru Belajar Nusantara)
Pia Adiprima (Sekolah.mu)
Kandi Sekar Wulan
Tracey Yani Harjatanaya (Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda)