Tenaga Pendidik

Kepala Sekolah
Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan L/P Pend. Akhir Detail
Zaidawati, S.Pd., M.Pd. 196609111988032004 Pembina – IV/A Kepala Sekolah P S2
Wakil Kepala Sekolah
Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan L/P Pend. Akhir Detail
Wayan Mada, M.Pd. 196910311995121001 Pembina – IV/A Waka Kurikulum L S2
Alfiandi, S.Pd., M.Pd.I. 197009301996031003 Pembina – IV/A Waka Kesiswaan L S2
Junarso, M.Pd 197112311994011003 Pembina – IV/A Waka Humas L S2
Guru
No Nama NIP Guru Mapel L/P Pend. Akhir
1. Drs. Ahmad Yasir 196901031993091002 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti L S1
2. Netti Noverita, S.Ag. 197411022000032002 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti P S1
3. Ahmad Sabki, S.Ag. Pend. Agama / Prakarya L S1
4. Siti Isyna Khalidah, S.Pd.I Pendidikan Agama dan Budi Pekerti P S1
5. Abdul Qodir, S.Ag. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti L S1
6. Hj. Erma Parlinda, M.Pd. 196011221983022001 Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan P S2
7. Sutrisno, S.Pd. 196310211986011002 Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan L S1
8. Yenni Rahmawati, S.Pd. PPKn / Seni Budaya P S1
9. Dian Ariyani, S.Pd. PPKn / Seni Budaya P S1
10. Mariati, S.Pd. 196010101982032017 Bahasa Indonesia P S1
11. Hj.Elly Basnah, S.Pd. 196108281983032004 Bahasa Indonesia P S1
12. Fatmawarni, S.Pd. 196101091983022001 Bahasa Indonesia P S1
13. Yarliani, S.Pd. 196310151983012001 Bahasa Indonesia P S1
14. Maryati, S.Pd. 196509231987032004 Bahasa Indonesia P S1
15. Dra. Ardas 196412311994032036 Bahasa Indonesia P S1
16. Rosdiati, S.Pd. 197110251995122002 Bahasa Indonesia P S1
17. Kurniawan Nur Huda, S.Pd. Bahasa Indonesia L S1
18. Hj. Dra. Rismarini 196009161982032002 Bahasa Inggris P S1
19. Wismaneli, S.Pd. 196608141987032002 Bahasa Inggris P S1
20. Syafwarni, S.Pd. 197102252006042010 Bahasa Inggris P S1
21. Fadhila, S.Pd.I 198105052008012009 Bahasa Inggris P S1
22. Johannes, S.S., M.Pd. 197901202014071002 Bahasa Inggris L S2
23. Hary Ansyah S., S.Pd. Bahasa Inggris L S1
24. Wartim, S.Pd. 196107131984031003 Matematika L S1
25. Yun Ulyati, S.Pd. 197806072005012010 Matematika P S1
26. Neli Marlina, S.Pd. 197803222006042006 Matematika P S1
27. Peni Anggareni, M.Pd. 198802282010012006 Matematika P S2
28. Mohammad Muchzhir, S.Pd. Matematika L S1
29. Ari Purnomo, S.Pd. Matematika / Prakarya L S1
30. Delwina, S.Pd. 196106061984032003 Ilmu Pengetahuan Alam P S1
31. Suflini, S.Pd. 196108181981112001 Ilmu Pengetahuan Alam P S1
32. Zaryanto, S.Pd. 196209221983021005 Ilmu Pengetahuan Alam L S1
33. Hj. Rini Widyastuti, S.Pd. 196910311997022001 Ilmu Pengetahuan Alam P S1
34. Hj. Eva Rianti, M.Pd. 197306172008012003 Ilmu Pengetahuan Alam P S2
35. Hadi Wijayanto, S.Pd. 198204142009031002 Ilmu Pengetahuan Alam L S1
36. Rori Eka P., S.Pd. 198402252009032007 Ilmu Pengetahuan Alam P S1
37. Dr. Hj. Siti Chodidjah, M.Pd. 196212251986012002 Ilmu Pengetahuan Sosial P S3
38. Siti Masitah, S.Pd. 196301071983032003 Ilmu Pengetahuan Sosial P S1
39. Darnis, S.Pd. 196408071985032002 Ilmu Pengetahuan Sosial P S1
40. Erlina, S.Pd. 196507131987032014 Ilmu Pengetahuan Sosial P S1
41. Lince Tambunan, S.Pd. 196912062008012006 Ilmu Pengetahuan Sosial P S1
42. Saldan, M.Pd. 196210121986021006 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan L S2
43. Arief Teguh Prasetyo SP, S.Pd. 198711142011011007 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan L S1
44. Dedy Witman, S.Pd. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan L S1
45. Puji Lestari, S.Sn. 197910262009032006 Seni Budaya P S1
46. Tiara Aprilini, S.Pd. Seni Budaya P S1
47. Faulenly, S.Si.,M.Ling. Seni Budaya P S2
48. Heru Gunawan, S.Kom, M.Pd.I 198404012009031005 Informatika L S2
49. Novrianti, S.Kom 198111042009032004 Informatika P S1
50. Hikmah Pasradajoya P., S.Pd. Prakarya P S1
51. Siti Ngatmini, S.Pd. 196610151993032002 Bimbingan dan Konseling P S1
52. Hj. Endang Sri Mulyati, S.Pd. 196703111993032004 Bimbingan dan Konseling P S1
53. Nurlina, S.Pd. M.Pd.I 197410151994032003 Bimbingan dan Konseling P S2
54. Dwi Wulan Sari, S.Pd. 199602282019032006 Bimbingan dan Konseling P S1
55. Reni Wulandari, S.Pd. Bimbingan dan Konseling P S1
56. Rumada Siringo-ringo, S.Pd. 196510141994022001 Pend. Agama dan Budi Pekerti (Kristen) P S1
57. Qodari Yaningsih, M.Pd. Matematika P S2
58. Nurasiah, S.Pd. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan P S1